Przejdź do treści

Analizy naszych gleb w laboratoriach naszego konsorcjanta – Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów na Wydziale Medycznym KUL.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z przygotowaniem gleb spod uprawy rzepaku (ich suszeniem, przesiewaniem) do szeregu zaplanowanych w projekcie analiz laboratoryjnych z zakresu wyznaczenia parametrów chemicznych oraz biologicznych, a także prowadzony jest etap analiz molekularnych związanych z izolacją glebowego DNA.