Przejdź do treści

Izolacja kwasów nukleinowych (w tym przypadku rybonukleinowych – RNA) gleby. Trudne wyzwanie do kolejnych analiz z wykorzystaniem metody real time PCR.