Przejdź do treści

Partnerzy

LIDER PROJEKTU

W grupie kapitałowej Fundacji Potulickiej dysponujemy ponad 5000 ha ziemi uprawnej.

W oparciu o najnowsze technologie i narzędzia z zakresu automatyzacji pracy maszyn, sukcesywnie wdrażamy założenia rolnictwa precyzyjnego.

Wprowadzamy innowacje sprzętowe i procesowe pozwalające na nowoczesne zarządzanie i optymalizację produkcji.

Instytut Nauk Biologicznych KUL (INB) został utworzony z dniem 01.10.2019r., w jego skład wchodzi 6 Katedr: Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Biologii Molekularnej, Biomedycyny i Badań Środowiskowych, Chemii, Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz Fizjologii Zwierząt i Toksykologii. W ramach Instytutu działa również Centrum Badań Eksperymentalnych.

W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia (także w języku angielskim).

Obszary naukowej działalności INB koncentrują się wokół obszarów badawczych związanych z agrobiotechnologią, roślinnymi substancjami bioaktywnymi, analizami toksykologicznymi, biologią molekularną a także naukami medycznymi.

Jesteśmy grupą specjalistów pasjonujących się rozwiązaniami w dziedzinie informatyki, automatyki oraz systemów zabezpieczeń

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa w oparciu o systemy informatyczne klasy PSIM (Physical Security Information Management).