Przejdź do treści

O projekcie

INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OPTYMALIZACJI PRACY MASZYN, NAWOŻENIA ORAZ OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI GLEB EKSPLOATOWANYCH ROLNICZO
OD DZIAŁAŃ POLOWYCH, PRZEZ DIAGNOSTYKĘ LABORATORYJNĄ, AŻ DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI…

Projekt realizowany jest w konsorcjum:
Lider – CGFP Sp. z o.o. w Wojnowie,
Konsorcjanci: KUL (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów) + GSOC Sp. z o.o. w Warszawie.
Te trzy jednostki podjęły współpracę, tworząc: SFC-FTF (Scientists Farmers Cooperation-For The Future).

 

CGFP Sp. z o.o. wdraża i rozwija zaawansowane systemy rolnictwa precyzyjnego od roku 2014. Interdyscyplinarne podejście do tematu zrównoważonego zarządzania produkcją roślinną, ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego i utworzenie wirtualnej bazy danych (GSOC Sp. z o.o.)  w oparciu o badania laboratoryjne (KBiBM), co w praktyczny sposób wykorzystane będzie jako wsparcie producenta rolnego przy podejmowaniu decyzji podczas planowania i prowadzenia produkcji roślinnej w odniesieniu do pszenicy, kukurydzy i rzepaku uprawianych w technologii bezorkowej.

Naszym zadaniem jest wyeliminowanie problemu ograniczonego przetwarzania danych (rozproszone dane pochodzące z maszyn różnych producentów, dane zewnętrzne), poprzez rozbudowę standardowego systemu zarządzania gospodarstwem rolnym o “Aplikację Analityczną” jako moduł analizy Big Data opartej o ML (uczenie maszynowe) i AI (sztuczną inteligencję). Moduł analizy Big Data wykorzystujący ML i AI będzie służył do analizy danych gromadzonych przez system z wielu źródeł, w tym:

 • wyników badań laboratoryjnych
 • analiz gleby
 • sensorów gleby
 • stacji meteorologicznych
 • obrazowania satelitarnego
 • map pól i plonów
 • monitorowania maszyn oraz pojazdów

Aplikacja Analityczna pozwoli nie tylko na optymalny dobór dawki nawożenia do zmiennych warunków w obrębie plantacji, ale również na usprawnienie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie rolnym. Wdrożenie tego rozwiązania w praktyce przyczyni się do poprawy ekonomiki produkcji rolnej poprzez:

 • zwiększenie produkcji przy optymalnym wykorzystaniu warunków glebowych,
 • analizę i kontrolę procesów produkcyjnych na każdym etapie,
 • właściwą alokację zasobów oraz optymalizację nakładów środków produkcji,
 • wsparcie podejmowania decyzji ekonomicznych w kontekście prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym.

Duża zmienność glebowa wymaga indywidualnego podejścia do każdego fragmentu pola.

Naszym celem jest pomoc rolnikom w wyciąganiu prawidłowych wniosków z ogromnej ilości danych poprzez utworzenie zaawansowanego systemu monitorującego i analizującego procesy zachodzące w gospodarstwie.