Przejdź do treści

Aktualności

Publikacja artykułu „Badanie synergii między substancjami humusowymi, aktywnością dehydrogenaz i żyznością gleby”

  Jednym z głównych celów naszego projektu jest poprawa żyzności i bioróżnorodności  gleb rolniczych. Kluczową rolę odgrywa analiza prób glebowych pod kątem określenia parametrów fizykochemicznych i biologicznych w części biologicznej prowadzonej przez Katedrę Mikrobiologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL. Na łamach międzynarodowego… Czytaj dalej »Publikacja artykułu „Badanie synergii między substancjami humusowymi, aktywnością dehydrogenaz i żyznością gleby”

  Spotkanie robocze z zespołem IT

   Wdrożenie funkcji naszego FMIS zostało już wykonane, a system przeszedł testy funkcjonalne. Jednak ambicje współpracujących z nami informatyków powodują, że równolegle z przygotowaniami do implementacji modułu Aplikacji Analitycznej dokonują drobnych, ale ważnych udoskonaleń. W trakcie prac nad systemem pojawiło się… Czytaj dalej »Spotkanie robocze z zespołem IT

   Wiosenny przegląd stacji pogodowych.

    Na początku marca dokonaliśmy przeglądu stacji pogodowych. Przy okazji sprawdziliśmy prawidłowość pomiaru wilgotności gleby dokonywanej przez sondę glebową. Aktywność szkodników spowodowana wyjątkowo ciepłą aurą skłoniła nas do rozpoczęcia monitoringu progu szkodliwości za pomocą fotopułapki.

    Spotkanie dotyczące rozbudowy systemu informatycznego

       23 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozbudowy systemu informatycznego. Rozmawialiśmy o usprawnieniach, które możemy wprowadzić w produkcyjnej wersji oprogramowania. Jednak w głównej mierze skupiliśmy się na kwestiach rozbudowy systemu o moduł “Aplikacja Analityczna”.